Spodobały Ci się efekty naszych działań. Zastanawiasz się jak możesz pomóc? Podpowiadamy:

1. Udostępniając nasz profil na Facebooku swoim znajomym. Z pewnością znasz osoby kreatywne, zainteresowane publikacją i takie, które spragnione są kontaktu ze sztuką.

[Nasz fanpejdź — KLIK]

2. Przyłączając się do nas. Zawsze znajdzie się miejsce dla kogoś z pasją. Możesz tworzyć swój autorski dział, bądź pomagać nam w zbieraniu materiałów do już istniejących. Możesz także pomagać w korekcie tekstów lub w ich tłumaczeniu. Możesz stworzyć dla siebie miejsce. Po prostu skontaktuj się z nami.

[Nasz e-mail — KLIK]

3. Pisząc o nas lub mówiąc o nas w mediach. Jak to miało miejsce np. w tych rozmowach

— Rozmowa na temat Mega*Zine Lost&Found dla SHE ABOUT EVERYTHING po angielsku

— Rozmowa na temat Mega*Zine Lost&Found dla SHE ABOUT EVERYTHING po węgiersku 

[Pakiet dla mediów — KLIK]

4. Możesz także poprosić nas o matronat/ patronat nad swoim wydarzeniem lub wydawnictwem. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zachęcić innych do zainteresowania Twoją sprawą. (Oferujemy w ramach promocji wywiad, “recenzję” czy raczej impresję i relację. Dostarczamy w razie potrzeby również pisemne potwierdzenie o objęciu patronatem). Napisz do nas.

[Nasz e-mail — KLIK]

_______________________________

You like the results of our work. You are wondering how can You help us? We can tell You:

1. By sharing our Facebook profile to Your friends. We are sure that You know creative people willing to publish their stuff and those who would like to get in touch with art and culture.

[Our fanpage — CLICK]

2. By joining us. There will always be a place for someone with passion. You can create Your own section, or assist us in gathering materials for existing ones. You can also help in proofreading or in the translation. It is possible for You to create a perfect spot, just for You. But You have to contact us first.

[Our e-mail — CLICK]

3. By writing about us or talking about us in the Radio, TV or other media. As it was in case of this interview

—  Interview about Mega*Zine Lost&Found for SHE ABOUT EVERYTHING in english

—  Interview about Mega*Zine Lost&Found for SHE ABOUT EVERYTHING in hungarian

[Package for the media — CLICK]

4. You can also ask us for matronage/ patronage of Your event or publishing.We will do everything in our power to encourage others to take interest in Your case. (We offer as a part of promotion an interview, “review” or rather impression, and reportage. We also deliver if needed a written confirmation about the matronage/patronage). Write us.

[Our e-mail — CLICK]